Pavel Houfek, Utín 6, Přibyslav, 582 22

E-mail: houfek@lesni-freza.cz

Tel.: +420 734 706 225

Lesní fréza

Příprava půdy pro zalesnění - drcení klestu lesní frézou

Zabýváme se přípravou lesních půd po těžbě, kdy lesní frézou Seppi Superforst osazené na Traktoru Fendt 936 drtíme ponechané potěžební zbytky na frakci (2-5cm), která zůstane rozprostřena na ploše k přirozenému rozpadu. Za den se takto podrtí v závislosti na terénních podmínkách kolem 1-2 ha plochy, která je tímto připravena k pěstebním činnostem.

Vlastníkům lesa poskytujeme možnost zpracování a podání dotací na tuto technologii.

Využití lesní frézy

  • + úklid potěžebních zbytků klestu s rovnoměrným rozvrstvením štěpky
  • + rekultivace a revitalizace půd
  • + plošná sanace porostů plevelných dřevin (buřeň)

Výhody této technologie:

  • + cena poskytované služby s možností čerpání dotace
  • + prokázaná vysoká mechanická likvidace kalamitních škůdců
  • + ponechané podrcené těžební zbytky mají nezastupitelný efekt pro udržení živin v koloběhu lesa a příznivě ovlivňují ujmutí sazenic
  • + sazenicím je zajištěna dostatečná výživa a kvalita půdy - podrcená hmota má pozitivní vliv na teplotní a vlhkostní poměry v půdě (půda není tolik náchylná k vysychání), což příznivě ovlivňuje růst sazenic
  • + při dlouhodobé kalkulaci je tento způsob zpracování těžebních zbytků nejekonomičtější a pro lesní půdy nejšetrnější
  • + na dva roky odpadá vyžínání buřeně, což kladně zhodnocuje celkový ekonomický efekt PŘÍPRAVOU PŮDY PRO ZALESNĚNÍ – DRCENÍ KLESTU LESNÍ FRÉZOU

Kontaktujte nás...


Pavel Houfek

Tel.: +420 734 706 225

E-mail: houfek@lesni-freza.cz


Utín 42, 582 22 Přibyslav

IČ: 88515460

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku